Stikstof
Feiten

Midden Nederland Hallen Barneveld

Bedankt!

Het stikstofbeleid is momenteel een heel actueel thema. De keuzes die de komende tijd gemaakt gaan worden, hebben enorm veel invloed op bedrijven uit onder meer de agrarische sector, de bouwsector en de infrasector. Aangezien dit over de toekomst van ondernemen gaat, zijn aantal bedrijven uit de bouw (Hardeman van Harten, Bincx, Bosch Beton en Middendorp Montage een samenwerking aangegaan onder de naam Visie MKB.

Doel

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bundelen van de kracht en kennis van ondernemers om zodoende op een constructieve manier een gezamenlijke stem te vormen inzake maatschappelijke problemen zoals – maar niet beperkt tot - het stikstofdossier, daaronder begrepen sponsoring om bijeenkomsten te houden en (landelijk) campagne te voeren om gedupeerde(n) te ondersteunen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door vanuit ondernemerschap grensoverschrijdend de verbinding te leggen tussen ondernemers, beleidmakers, instellingen en de wetenschap om zodoende tot de kern van de problematiek te geraken en vanuit daar mogelijke oplossingen te formuleren ter wille van het algemeen maatschappelijk verantwoord ondernemersbelang.

Missie

Een sterke en daadkrachtige stichting bouwen die namens het MKB invloed kan uitoefenen op het (stikstof)beleid.

Hoe:

door goede initiatieven te steunen en podium te bieden, bewustwording te creëren middels stellingen en berichtgeving.

Wat:

platform creëren waar bedrijfsleven en instellingen heel laagdrempelig bij elkaar kunnen komen en haar mening kan vormen digitaal (en af en toe fysiek) en zo ook mening kan vormen en stemmen bundelen.

Aftermovie

Visie MKB is een samenwerking tussen Hardeman van Harten, Bincx, Bosch Beton en Middendorp Montage. Samen organiseren we de informatieavond Stikstof Feiten op 4 juli 2022 in de Midden Nederland Hallen, Barneveld.