ANBI

ANBI informatie Stichting Visie MKBANBI-keurmerk

Stichting Visie MKB heeft geen winstoogmerk en geeft geen beloning aan de bestuursleden. Wel kunnen zij onkosten declareren. Wij doen er alles aan om onze bestuurskosten zo laag mogelijk te houden zodat het geld van onze donateurs en sponsoren ook echt bij de mensen terecht komt.

IBAN: NL49 RABO 0198 5857 21
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 86881779
Fiscaal nummer: ANBI 864132323

Bestuursleden

Naam: van den Bosch, Gerard
Geboortedatum: 06-07-1991
Datum in functie: 01-07-2022 (datum registratie: 01-07- 2022)
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Hardeman, Jan
Geboortedatum: 10-11-1973
Datum in functie: 01-07-2022 (datum registratie: 01-07-2022)
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: van den Brink, Willem Cornelis
Geboortedatum: 06-05-1978
Datum in functie: 01-07-2022 (datum registratie: 01-07- 2022)
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: van den Beuken – van den Bosch, Gerbrecht Wilhelmina
Geboortedatum: 05-03-1983
Datum in functie: 01-07-2022 (datum registratie: 01-07-2022)
Titel: Lid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: van Middendorp, Teunis Willem
Geboortedatum: 14-01-1986
Datum in functie: 01-07-2022 (datum registratie: 01-07-2022)
Titel: Lid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beleidsplan

Visie – MKB is een Nederlandse stichting, gevestigd te Barneveld, opgericht in 2022. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bundelen van de kracht en kennis van ondernemers om zodoende op een constructieve manier een gezamenlijke stem te vormen inzake maatschappelijke problemen zoals —maar niet beperkt tot – het stikstofdossier, daaronder begrepen sponsoring om bijeenkomsten te houden en (landelijk) campagne te voeren om gedupeerde(n) te ondersteunen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op website: visiemkb.nl.

Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit ondernemerschap grensoverschrijdend de verbinding te leggen tussen ondernemers, beleidmakers, instellingen en de wetenschap om zodoende tot de kern van de problematiek te geraken en vanuit daar mogelijke oplossingen te formuleren ter wille van het algemeen maatschappelijk verantwoord ondernemersbelang.

Jaarverslagen

Nog niet beschikbaar.

Statuten van de stichting

De stichting is opgericht op 1 juli 2022 en in lijn met de geldende regelgeving voor ANBI-organisaties. De notariële akte van de oprichting is hier te downloaden.

Overige documenten en informatie

Naast de statuten is het volgende document van belang voor het juist besturen van de stichting. Het gaat om het beleidsplan 2022- 2025. Daarnaast wil de stichting visie- MKB voor de bestuursleden en de medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Met onze integriteitscode hebben we normen gesteld aan ons functioneren. De door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon is Johan van de Pol.

Hij is te bereiken via info@visiemkb.nl. Voor zaken rondom integriteit verwijzen wij ook naar het Huis voor Klokkenluiders.

Postbus 132

3770 AC, Barneveld

info@visiemkb.nl

Steun ons

Doneren

Met uw financiële ondersteuning aan Visie MKB (eenmalig of periodiek) kunnen wij de belangen behartigen van alle ondernemers.

Deelnemen

Om in actie te kunnen komen hebben we kennis van ondernemers en financiële slagkracht nodig. Word deelnemer en laat je stem horen!

Solliciteren

Wil je als persoon actief meewerken aan het opbouwen van Visie MKB? Solliciteer dan direct.