Stellingen

Middels stellingen willen we bewustwording creëren en mensen aan het denken zetten. We horen graag wat jullie denken!

1 - 3

Stelling

Om ervoor te zorgen dat de koopkracht in Nederland niet achteruitgaat is het belangrijk dat Visie MKB in actie komt in plaats van te wachten op Den Haag.

2 - 3

Stelling

Het doel van het stikstofbeleid gaat verder dan alleen stikstof.

3 - 3

Stelling

Johan Remkes als bemiddelaar – Plank misgeslagen of een goede kans voor de boeren?