Over ons

Een sterke en daadkrachtige stichting bouwen die namens het MKB invloed kan uitoefenen op het (stikstof)beleid.De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en bundelen van de kracht en kennis van ondernemers om zodoende op een constructieve manier een gezamenlijke stem te vormen inzake maatschappelijke problemen zoals – maar niet beperkt tot – het stikstofdossier, daaronder begrepen sponsoring om bijeenkomsten te houden en (landelijk) campagne te voeren om gedupeerde(n) te ondersteunen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door vanuit ondernemerschap grensoverschrijdend de verbinding te leggen tussen ondernemers, beleidmakers, instellingen en de wetenschap om zodoende tot de kern van de problematiek te geraken en vanuit daar mogelijke oplossingen te formuleren ter wille van het algemeen maatschappelijk verantwoord ondernemersbelang.

Missie

Een sterke en daadkrachtige stichting bouwen die namens het MKB invloed kan uitoefenen op het (stikstof)beleid.

Hoe:

door goede initiatieven te steunen en podium te bieden, bewustwording te creëren middels stellingen en berichtgeving.

Wat:

platform creëren waar bedrijfsleven en instellingen heel laagdrempelig bij elkaar kunnen komen en haar mening kan vormen digitaal (en af en toe fysiek) en zo ook mening kan vormen en stemmen bundelen.

Steun ons

Doneren

Met uw financiële ondersteuning aan Visie MKB (eenmalig of periodiek) kunnen wij de belangen behartigen van alle ondernemers.

Deelnemen

Om in actie te kunnen komen hebben we kennis van ondernemers en financiële slagkracht nodig. Word deelnemer en laat je stem horen!

Solliciteren

Wil je als persoon actief meewerken aan het opbouwen van Visie MKB? Solliciteer dan direct.